Keel- neus- en oorheelkunde

image

dr. P.A. Borggreven

KNO-arts, BIG 29049020301


Aandachtsgebieden

Aandoeningen van de oren, aandoeningen van de neus en neusbijholten, huidtumoren hoofd-halsgebied


Biografie

Dr. P.A. Borggreven studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden waar hij in 1998 het artsexamen behaalde. Tijdens zijn studie verrichtte hij wetenschappelijk onderzoek in Kaapstad (Tygerberg Hospital), Zuid-Afrika. Nadat hij als arts werkzaam was bij de afdeling Algemene Chirurgie van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag volgde hij tot 2004 zijn opleiding tot KNO-arts in het VU medisch centrum te Amsterdam onder leiding van prof. dr. G.B. Snow en prof. dr. C.R. Leemans.

Van 2004 tot 2006 was hij als staflid werkzaam aan het VUmc en als chef de clinique binnen de maatschap KNO-heelkunde in het ziekenhuis Hilversum. Hij introduceerde op het VUmc de BAHA "bone anchored hearing aid", een implanteerbaar hoortoestel. Daarnaast deed hij uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar chirurgische behandeling van mond- en keelkanker. In 2005 verdedigde hij met succes het proefschrift "Surgical treatment with microvascular reconstruction of oral and oropharyngeal cancer".